• Partneri: Bulgārija, Latvija, Īrija;
  • Mērķis: uzlabot dzimtas un svešvalodu prasmes Eiropas jauniešiem ar mazāk iespējām, tādējādi veicinot viņu izredzes darba tirgū, kā arī palikšanu izglītības sistēmā, kritiskās domāšanas un komunikācijas prasmes;
  • Rezultāti:

1.Galda spēle valodas prasmju uzlabošanai, 

2. Lietošanai gatavi materiāli pedagogiem – darba lapas, stundu plānu paraugi kritiskās domāšanas un lēmumu pieņemšanas veicināšanai. Balstīts uz stāstītprasmi.

 

Meklē projektu sociālajos tīklos!

Facebook: https://www.facebook.com/people/Magic-of-Language/61553904885166/

Instagram: @magicoflanguage