Vecākiem un pedagogiem

Profesionālās pilnveides kurss pedagogiem disleksijas jautājumos

Profesionālās pilnveides kurss pedagogiem disleksijas jautājumos 10-15%  iedzīvotāju piemīt disleksijas pazīmes. Valodu apguve ir tieši tā izglītības joma, kuru iespaido disleksija, un visvairāk tādu  valodu kā angļu valodas apguve, kurā  ir runas un rakstu valodas atšķirības. Mūsu, t.i., skolotāju, uzdevums ir nodrošināt  studentus ar vislabākajām mācīšanās iespējām. Un šis profesionālās pilnveides kurss jums palīdzēs to

Profesionālās pilnveides kurss pedagogiem disleksijas jautājumos Read More »

Prosper Youth. Finanšu pratība jauniešiem

Prosper Youth

Programma: Erasmus+ Projekta numurs: KA210-YOU-F32C2552 Īstenošanas periods:1.01.2024.-30.06.2025. Partneri: Bulgārija, Latvija, Spānija; Mērķis: Veicināt finanšu pratību jauniešu vidū; Rezultāti:  Pētījums par jauniešu zināšanām par personīgo finanšu līdzekļu pārvaldību Galda spēle  finanšu pratības veicināšanai angliski un visās partneru valodās,   video sērijas finanšu pratības veicināšanai un pilnveidošanai, jo sevišķi jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Drīzumā arī sociālajos tīklos.

Prosper Youth Read More »

Magic of Language

Programma: Erasmus+ Projekta nosaukums: The Magic Language-Language skills for disadvantaged students Projekta numurs: KA210-YOU-DB0ACB62 Īstenošanas periods: 1.09.2023.-28.02.2025. Partneri: Bulgārija, Latvija, Īrija;   Projekta mērķis  ir uzlabot dzimtas un svešvalodu prasmes Eiropas jauniešiem ar mazāk iespējām, tādējādi veicinot viņu izredzes darba tirgū, kā arī palikšanu izglītības sistēmā, kritiskās domāšanas un komunikācijas prasmes; Sasniedzamie rezultāti: 1.Galda spēle

Magic of Language Read More »

Play & Learn

Programma: Erasmus+ Projekta nosaukums: Play&Learn – English Language Learning in kindergarten through play Projekta numurs: 2021-1-LV01-KA220-SCH-000032464 Īstenošanas periods: 11.2021. – 10.2023. Partneri: Latvija, Īrija, Grieķija, Kipra, Itālija, Turcija.   Angļu valodas kā otrās svešvalodas apguve caur spēlēm pirmsskolas vecuma bērniem. Metodiskie materiāli pedagogiem (ENG, LV, IT, EL, TR) (E-platforma: https://playandlearn-erasmus.com/login/ ; Bezmaksas reģistrācija un piekļuve

Play & Learn Read More »

iCom

Programma: Erasmus+ Projekta nosaukums: iCom – Improving Communicative Competence in Foreign Languages from a Distance Projekta numurs: 2020–1–UK01–KA226–VET–094510 Projekta īstenošanas periods: 06.2021. – 05.2023. Partneri: Latvija, Īrija,  Itālija, Spānija, Grieķija.   Projekta tēma: Valodas apguve caur ikdienā lietotām frāzēm un izteicieniem. Izstrādātie materiāli paredzētišādu valodu pilnveidošanai: ENG, LV, DE, FR, RUS, ESP, EL, IT. Resursu

iCom Read More »

MAFLE

Programma: Erasmus+ Projekta nosaukums: Mafle” – METHODS OF MORE ATTRACTIVE FOREIGN LANGUAGE EDUCATION, EXCLUDING ENGLISH AS A MEDIUM OF INSTRUCTION FOR APPLICANTS FOR JOB AND ASYLUM Projekta numurs: 2017-1-LV01-KA204-035430 Projekta īstenošanas periods: 1.12.2017.-30.09.2019. Partneri: Latvija, Igaunija, Somija, Horvātija, Spānija un Austrija.   A1.2. līmeņa mācību grāmatas latviešu, spāņu, vācu, somu un igauņu valodās: Eesti_Tule_sisse Espanol_Pasen_por_favor Latviešu

MAFLE Read More »