Vecākiem un pedagogiem

Profesionālās pilnveides kurss pedagogiem disleksijas jautājumos

Profesionālās pilnveides kurss pedagogiem disleksijas jautājumos 10-15%  iedzīvotāju piemīt disleksijas pazīmes. Valodu apguve ir tieši tā izglītības joma, kuru iespaido disleksija, un visvairāk tādu  valodu kā angļu valodas apguve, kurā  ir runas un rakstu valodas atšķirības. Mūsu, t.i., skolotāju, uzdevums ir nodrošināt  studentus ar vislabākajām mācīšanās iespējām. Un šis profesionālās pilnveides kurss jums palīdzēs to […]

Profesionālās pilnveides kurss pedagogiem disleksijas jautājumos Read More »

Financial literacy

Prosper Youth

Programma: Erasmus+ Projekta numurs: KA210-YOU-F32C2552 Īstenošanas periods:1.01.2024.-30.06.2025. Partneri: Bulgārija, Latvija, Spānija; Mērķis: Veicināt finanšu pratību jauniešu vidū; Rezultāti:  Pētījums par jauniešu zināšanām par personīgo finanšu līdzekļu pārvaldību Galda spēle  finanšu pratības veicināšanai angliski un visās partneru valodās,   video sērijas finanšu pratības veicināšanai un pilnveidošanai, jo sevišķi jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Drīzumā arī sociālajos tīklos.

Prosper Youth Read More »

Magic of Language

Programma: Erasmus+ Projekta numurs: KA210-YOU-DB0ACB62 Īstenošanas periods: 1.09.2023.-28.02.2025. Partneri: Bulgārija, Latvija, Īrija; Mērķis: uzlabot dzimtas un svešvalodu prasmes Eiropas jauniešiem ar mazāk iespējām, tādējādi veicinot viņu izredzes darba tirgū, kā arī palikšanu izglītības sistēmā, kritiskās domāšanas un komunikācijas prasmes; Rezultāti: 1.Galda spēle valodas prasmju uzlabošanai,  2. Lietošanai gatavi materiāli pedagogiem – darba lapas, stundu plānu

Magic of Language Read More »

Play & Learn

Angļu valodas kā otrās svešvalodas apguve caur spēlēm pirmsskolas vecuma bērniem. -Metodiskie materiāli (ENG, LV, IT, EL, TR) -Resursu krātuve -Tematiski oriģinālmateriāli (Angliski) Rokasgrāmata (arī latviski) https://playandlearn-erasmus.com/2022/10/15/the-playlearn-handbook-is-ready/  Metodiskais saturs par spēļu izmantošanu mācību prpocesā, dazādām svešvalodu apguves metodēm un labās prakses piemēri. E-platforma: https://playandlearn-erasmus.com/login/  Bezmaksas reģistrācija un piekļuve metodiskajiem materiāliem par spēļu un rotaļu ietekmi

Play & Learn Read More »

iCom

Valodas apguve caur ikdienā lietotām  frāzēm un izteicieniem.   ENG, LV, DE, FR, RUS, ESP, EL, IT -Resursu krātuve pedagogiem un  pašmācībai dažādiem līmeņiem   -Mobilā aplikācija (tikai Android ierīcem) https://icom-erasmus.site/ Atvērtais izglītības resurss  Resources – (icom-erasmus.site)  projekta ietvaros apkopoto tiešsaistes materiālu krātuve (6 valodas, valodu līmeņi, valodas lietojuma funkcijas)   Mobilā aplikācija ar video

iCom Read More »