Financial literacy

Programma: Erasmus+

Projekta numurs: KA210-YOU-F32C2552

Īstenošanas periods:1.01.2024.-30.06.2025.

  • Partneri: Bulgārija, Latvija, Spānija;
  • Mērķis: Veicināt finanšu pratību jauniešu vidū;
  • Rezultāti
  1. Pētījums par jauniešu zināšanām par personīgo finanšu līdzekļu pārvaldību
  2. Galda spēle  finanšu pratības veicināšanai angliski un visās partneru valodās, 
  3.  video sērijas finanšu pratības veicināšanai un pilnveidošanai, jo sevišķi jauniešiem ar ierobežotām iespējām.

Drīzumā arī sociālajos tīklos.