Angļu valodas kā otrās svešvalodas apguve caur spēlēm pirmsskolas vecuma bērniem.

-Metodiskie materiāli (ENG, LV, IT, EL, TR)

-Resursu krātuve

-Tematiski oriģinālmateriāli (Angliski)

  • Rokasgrāmata (arī latviski)

https://playandlearn-erasmus.com/2022/10/15/the-playlearn-handbook-is-ready/ 

Metodiskais saturs par spēļu izmantošanu mācību prpocesā, dazādām svešvalodu apguves metodēm un labās prakses piemēri.

Bezmaksas reģistrācija un piekļuve metodiskajiem materiāliem par spēļu un rotaļu ietekmi uz bērnu attīstību. Saturs Visās partneru valodās (ENG, LV, EL, TR, IT).

 

Brīvpieejas resursu krātuve gan ar partneru veidotām aktivitātēm (attēlu kartītes, tematiskās “medības”, interaktīvi uzdevumi), kā arī interneta dzīlēs atrodami pedagogu novērtēti resursi angļu valodas apguvei bērniem.

Projekta Facebook konts: https://www.facebook.com/playandlearn.eu