Programma: Erasmus+

Projekta nosaukums: Valodu Mape enhancing Entrepreneurial and Innovation processes to face future challenges in education environments

Projekta numurs: 2021-1-LV01-KA122-ADU-000018351

Projekta īstenošanas periods: 1.10.2021.-31.03.2023.

Partneri: Latvija un Spānija.

 

Valodu Mape (Latvija) kopā ar sadarbības partneriem Inercia Digital (Spānija) īsteno Erasmus+ projektu “Valodu Mape enhancing Entrepreneurial and Innovation processes to face future challenges in education environments“.

Projekta ietvaros tika īstenotas divas apmācību programmas:

  1. Facing Future Challenges in Education in the Digital Age (05/2022)
  2. Sustainable Entrepreneurship, Educational Organizations Valuing Eco-environmental and Social Dimensions of Development (10/2022)

Maija izskaņā – 23/05/22-27/05/22 – Valodu Mapes pedagogi viesojās pie sadarbības partneriem Spānijā, Huelvā, mācībās “Facing Future Challenges in Education in the Digital Age”. Piecu dienu garumā tika stiprināta pedagogu profesionalitāte, sekmēta jaunu zināšanu un prasmju apguve, iepazīta Spānija, un, protams, saliedēts Valodu Mapes kolektīvs.

Savukārt oktobrī – 17/10/22-21/10/22 – Valodu mapes kolektīvs projekta ietvaros apguva kursu “Sustainable Entrepreneurship, Educational Organizations Valuing Eco-environmental and Social Dimensions of Development”, kurā galvenais akcents bija uz ilgtspējīgu procesu nodrošināšanu gan uzņēmējdarbībā, gan iekdienas procesos mācību iestādē,pilnveidojot arī sociālāš atbildības principu izpratni, kā arī tika diskutēts par ES Ilgtspējīgas attīstības plāna 2030 pielietojumu ikdienā.

Zemāk foto apkopojums par apmācībām.