Programma: Erasmus+

Projekta nosaukums: TGSC – Teaching Grammar for Spontaneous Communication

Projekta numurs: 2020-1-UK01-KA204-079059

Projekta īstenošanas periods: 23.11.2020.-22.09.2022.

Partneri: Latvija, Itālija, Rumānija, Lielbritānija, Spānija.

 

Otrās valodas apguvēji bieži apgūst zināšanas par gramatikas likumiem, kurus var izmantot, lai izpildītu vienkāršus vingrinājumus, nespējot izmantot šīs zināšanas, lai tekoši un spontāni sazinātos ārpus klases.

Šī projekta mērķis ir iepazīstināt svešvalodu skolotājus ar mācību procedūrām, kas var palīdzēt izglītojamajiem iegūt gramatikas zināšanas spontānai saziņai.

Gramatikas mācīšana spontānai komunikācijai (TGSC) var tikt definēta kā tādu gramatikas zināšanu mācīšana, kurām var piekļūt ātri un viegli un kuru mērķis ir izglītojamā spēja piedalīties reāllaika komunikācijā.

 

Rokasgrāmata šeit

Projekta mājaslapa: https://tgsc-erasmus.site/lv/sakums/

Vairāk informācijas Erasmus+ projektu krātuvē: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-UK01-KA204-079059