• Pētījumi un statistika par mazumtirdzniecības nozari partneru valstīs (IE, LV, IT, ESP, FR)
  • Angļu valodas specializētais kurss, kura izvēlētās tēmas balstītas uz aptaujas rezultātiem par 10 nozarē nepieciešamākajām sociālajām un tehniskajām prasmēm prasmēm. (Pacietība, mutiskā un rakstiskā komunikācija, ķermeņa valoda, līderība, kultūras dažādība biznesa vidē, problēmsituāciju risināšana, klientu piesaistīšana, uzņēmuma vērtību atspoguļošana, risku vadība, mājaslapu un soctīklu pārvaldīšana u.c.)
  • Tīklošanās platforma uzņēmējiem, kas vēlas atrast vietējos vai ārzemju sadarbības partnerus, dalīties pieredzē vai smelties idejas. Ja vēlaties pievienot savu uzņemumu platformai, sazinieties ar mums!

Projektā izstrādātie rezultāti atrodami projekta mājaslapā sadaļā “Rezultāti”: https://talkretail.infoproject.eu/lv/home-latviesu-valoda/ 

Projekta sociālo tīklu konti:

Facebook: https://www.facebook.com/TalkRetailproject 

Instagram: @talkretailproject