Programma: Erasmus+

Projekta nosaukums: Play&Learn – English Language Learning in kindergarten through play

Projekta numurs: 2021-1-LV01-KA220-SCH-000032464

Īstenošanas periods: 11.2021. – 10.2023.

Partneri: Latvija, Īrija, Grieķija, Kipra, Itālija, Turcija.

 

Angļu valodas kā otrās svešvalodas apguve caur spēlēm pirmsskolas vecuma bērniem.

Brīvpieejas resursu krātuve gan ar partneru veidotām aktivitātēm (attēlu kartītes, tematiskās “medības”, interaktīvi uzdevumi), kā arī interneta dzīlēs atrodami pedagogu novērtēti resursi angļu valodas apguvei bērniem.

Projekta mājaslapa: https://playandlearn-erasmus.com/

Projekta Facebook konts: https://www.facebook.com/playandlearn.eu