Programma: Erasmus+

Projekta nosaukums: The Magic Language-Language skills for disadvantaged students

Projekta numurs: KA210-YOU-DB0ACB62

Īstenošanas periods: 1.09.2023.-28.02.2025.

Partneri: Bulgārija, Latvija, Īrija;

 

Projekta mērķis  ir uzlabot dzimtas un svešvalodu prasmes Eiropas jauniešiem ar mazāk iespējām, tādējādi veicinot viņu izredzes darba tirgū, kā arī palikšanu izglītības sistēmā, kritiskās domāšanas un komunikācijas prasmes;

Sasniedzamie rezultāti:

1.Galda spēle valodas prasmju uzlabošanai, 

2. Lietošanai gatavi materiāli pedagogiem – darba lapas, stundu plānu paraugi kritiskās domāšanas un lēmumu pieņemšanas veicināšanai. Balstīts uz stāstītprasmi.

 

Meklē projektu sociālajos tīklos!

Facebook: https://www.facebook.com/people/Magic-of-Language/61553904885166/

Instagram: @magicoflanguage