No 13.līdz 15. septembrim ,,VALODU MAPE’’ bija starp 66 dalībniekiem no 22 Eiropas valstīm, kuri piedalījās Grieķijas Nacionālās aģentūras organizētājās apmācības par pieaugušo izglītības akreditācijas iegūšanu Erasmus+ projektu īstenošanai.

Erasmus akreditācija ir instruments aktīvai iesaistei starptautiskā pieredzes apmaiņā un sadarbībā organizācijām, kuras darbojas izglītības jomā. Tādējādi ,,VALODU MAPE’’ kā pieaugušo izglītības īstenotājorganizācija plāno akreditācijas pieteikumu, kura iegūšana, ievērojami atvieglotu īstenot starptautiskos sadarbības projektus ar Erasmus+ programmas atbalstu.

#valodumape #erasmusplus