Programma: Erasmus+

Projekta nosaukums: ECTskills – Implementing Entrepreneurship and Critical thinking skills in combination with English Language learning

Projekta numurs: 2020-1-LV01-KA204-077544

Projekta īstenošanas periods: 1.12.2020.-28.02.2022.

Partneri: Latvija, Bulgārija, Austrija, Itālija un Lielbritānija.

 

Šī projekta mērķis ir veicināt “labās prakses apmaiņu” un izstrādāt Bootcamp programmu studentiem, kuras laikā varēs apgūt uzņēmējdarbību un kritiskās domāšanas prasmes kopā ar angļu valodas apguvi.

Ziņu lapa latviski (LV)

Ziņu lapa #1 angliski (ENG)

Ziņu lapa #2 angliski (ENG)

Ziņu lapa #3 angliski (ENG) 

 

Projekta informācija un izstrādātie rezultāti atrodami Erasmus+ projektu krātuvē: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-LV01-KA204-077544