Chic – in action! Culture and heritage in Communication.

Šiks darbībā! Kultūra un kultūras mantojums komunikācijā.

Erasmus + projekts, kura mērķis ir pilnveidot valodas lietotāja komunikācijas prasmes un starpkultūru zināšanas svešvalodu apguvē, iesaistot mācību procesā kultūras mantojumu.

Projekta Facebook lapa: https://www.facebook.com/chiclearningonline