Starptautiskie projekti

Tell me culture Nordplus project

Nordplus “Tell me culture”.

Finansējuma programma: Nordplus Horizontal Projekta numurs: NPHZ-2024/10158 Projekta ilgums: 1.09.2024.-31.08.2026. Partneri: Latvija, Igaunija, Somija, Zviedrija. Mērķis: Uzlabot vietējās valodas prasmes, apgūstot tās caur vietējo tūrismu, kultūras mantojumu un stāstītprasmi. Vienlaikus tiek raisīta interese par sava novada un valsts vēsturi, tādējādi pievēršot īpašu uzmanību mazāk zināmiem apskates objektiem. Sasniedzamie rezultāti: Papildināts vietējā tūrisma piedāvājums Latvijā, Somijā,

Nordplus “Tell me culture”. Read More »

Prosper Youth. Finanšu pratība jauniešiem

Prosper Youth

Programma: Erasmus+ Projekta numurs: KA210-YOU-F32C2552 Īstenošanas periods:1.01.2024.-30.06.2025. Partneri: Bulgārija, Latvija, Spānija; Mērķis: Veicināt finanšu pratību jauniešu vidū; Rezultāti:  Pētījums par jauniešu zināšanām par personīgo finanšu līdzekļu pārvaldību Galda spēle  finanšu pratības veicināšanai angliski un visās partneru valodās,   video sērijas finanšu pratības veicināšanai un pilnveidošanai, jo sevišķi jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Drīzumā arī sociālajos tīklos.

Prosper Youth Read More »

Magic of Language

Programma: Erasmus+ Projekta nosaukums: The Magic Language-Language skills for disadvantaged students Projekta numurs: KA210-YOU-DB0ACB62 Īstenošanas periods: 1.09.2023.-28.02.2025. Partneri: Bulgārija, Latvija, Īrija;   Projekta mērķis  ir uzlabot dzimtas un svešvalodu prasmes Eiropas jauniešiem ar mazāk iespējām, tādējādi veicinot viņu izredzes darba tirgū, kā arī palikšanu izglītības sistēmā, kritiskās domāšanas un komunikācijas prasmes; Sasniedzamie rezultāti: 1.Galda spēle

Magic of Language Read More »

Digital skills

Programma: Erasmus+ Projekta nosaukums: Valodu Mape enhancing Entrepreneurial and Innovation processes to face future challenges in education environments Projekta numurs: 2021-1-LV01-KA122-ADU-000018351 Projekta īstenošanas periods: 1.10.2021.-31.03.2023. Partneri: Latvija un Spānija.   Valodu Mape (Latvija) kopā ar sadarbības partneriem Inercia Digital (Spānija) īsteno Erasmus+ projektu “Valodu Mape enhancing Entrepreneurial and Innovation processes to face future challenges in education environments“.

Digital skills Read More »

Talk Retail

Programma: Erasmus+  Projekta nosaukums: Talk Retail – International communication skills for retail Projekta numurs: 2021-1-IT02-KA220-ADU-000026600 Projekta īstenošanas periods: 01.02.2022. – 31.03.2024. Partneri: Latvija, Itālija, Francija, Īrija, Spānija.   Izstrādātie rezultāti: Pētījumi un statistika par mazumtirdzniecības nozari partneru valstīs (IE, LV, IT, ESP, FR) Angļu valodas specializētais kurss, kura izvēlētās tēmas balstītas uz aptaujas rezultātiem par

Talk Retail Read More »

Play & Learn

Programma: Erasmus+ Projekta nosaukums: Play&Learn – English Language Learning in kindergarten through play Projekta numurs: 2021-1-LV01-KA220-SCH-000032464 Īstenošanas periods: 11.2021. – 10.2023. Partneri: Latvija, Īrija, Grieķija, Kipra, Itālija, Turcija.   Angļu valodas kā otrās svešvalodas apguve caur spēlēm pirmsskolas vecuma bērniem. Metodiskie materiāli pedagogiem (ENG, LV, IT, EL, TR) (E-platforma: https://playandlearn-erasmus.com/login/ ; Bezmaksas reģistrācija un piekļuve

Play & Learn Read More »

iCom

Programma: Erasmus+ Projekta nosaukums: iCom – Improving Communicative Competence in Foreign Languages from a Distance Projekta numurs: 2020–1–UK01–KA226–VET–094510 Projekta īstenošanas periods: 06.2021. – 05.2023. Partneri: Latvija, Īrija,  Itālija, Spānija, Grieķija.   Projekta tēma: Valodas apguve caur ikdienā lietotām frāzēm un izteicieniem. Izstrādātie materiāli paredzētišādu valodu pilnveidošanai: ENG, LV, DE, FR, RUS, ESP, EL, IT. Resursu

iCom Read More »

ECT Skills

Programma: Erasmus+ Projekta nosaukums: ECTskills – Implementing Entrepreneurship and Critical thinking skills in combination with English Language learning Projekta numurs: 2020-1-LV01-KA204-077544 Projekta īstenošanas periods: 1.12.2020.-28.02.2022. Partneri: Latvija, Bulgārija, Austrija, Itālija un Lielbritānija.   Šī projekta mērķis ir veicināt “labās prakses apmaiņu” un izstrādāt Bootcamp programmu studentiem, kuras laikā varēs apgūt uzņēmējdarbību un kritiskās domāšanas prasmes kopā ar

ECT Skills Read More »

TGSC

Programma: Erasmus+ Projekta nosaukums: TGSC – Teaching Grammar for Spontaneous Communication Projekta numurs: 2020-1-UK01-KA204-079059 Projekta īstenošanas periods: 23.11.2020.-22.09.2022. Partneri: Latvija, Itālija, Rumānija, Lielbritānija, Spānija.   Otrās valodas apguvēji bieži apgūst zināšanas par gramatikas likumiem, kurus var izmantot, lai izpildītu vienkāršus vingrinājumus, nespējot izmantot šīs zināšanas, lai tekoši un spontāni sazinātos ārpus klases. Šī projekta mērķis ir

TGSC Read More »

Chic in Action

Programma: Erasmus+ Projekta nosaukums: CHIC – in Action! Culture and Heritage in Communication – Using Cultural Heritage in Development of Communicative Competence and Interculturality in Foreign Language Learning Projekta numurs: 2018–1-HR01-KA204-047462 Projekta īstenošanas periods: 1.10.2018.-31.05.2021. Partneri: Latvija, Spānija, Portugāle, Horvātija, Grieķija un Itālija.   Chic – in action! Culture and heritage in Communication. Šiks darbībā! Kultūra un

Chic in Action Read More »