Īstenotās sadarbības

Magic of Language

Partneri: Bulgārija, Latvija, Īrija; Mērķis: uzlabot dzimtas un svešvalodu prasmes Eiropas jauniešiem ar mazāk iespējām, tādējādi veicinot viņu izredzes darba tirgū, kā arī palikšanu izglītības sistēmā, kritiskās domāšanas un komunikācijas prasmes; Rezultāti: 1.Galda spēle valodas prasmju uzlabošanai,  2. Lietošanai gatavi materiāli pedagogiem – darba lapas, stundu plānu paraugi kritiskās domāšanas un lēmumu pieņemšanas veicināšanai. Balstīts …

Magic of Language Read More »

Digital skills

Valodu Mape (Latvija) kopā ar sadarbības partneriem Inercia Digital (Spānija) īsteno Erasmus+ projektu “Valodu Mape enhancing Entrepreneurial and Innovation processes to face future challenges in education environments“. Projekta īstenošanas periods: 01/10/2021-31/03/2023.   Projekta ietvaros tika īstenotas divas apmācību programmas: Facing Future Challenges in Education in the Digital Age (05/2022) Sustainable Entrepreneurship, Educational Organizations Valuing Eco-environmental …

Digital skills Read More »

Talk Retail

Pētījumi un statistika par mazumtirdzniecības nozari partneru valstīs (IE, LV, IT, ESP, FR) Angļu valodas specializētais kurss, kura izvēlētās tēmas balstītas uz aptaujas rezultātiem par 10 nozarē nepieciešamākajām sociālajām un tehniskajām prasmēm prasmēm. (Pacietība, mutiskā un rakstiskā komunikācija, ķermeņa valoda, līderība, kultūras dažādība biznesa vidē, problēmsituāciju risināšana, klientu piesaistīšana, uzņēmuma vērtību atspoguļošana, risku vadība, mājaslapu …

Talk Retail Read More »

Play & Learn

Angļu valodas kā otrās svešvalodas apguve caur spēlēm pirmsskolas vecuma bērniem. -Metodiskie materiāli (ENG, LV, IT, EL, TR) -Resursu krātuve -Tematiski oriģinālmateriāli (Angliski) Rokasgrāmata (arī latviski) https://playandlearn-erasmus.com/2022/10/15/the-playlearn-handbook-is-ready/  Metodiskais saturs par spēļu izmantošanu mācību prpocesā, dazādām svešvalodu apguves metodēm un labās prakses piemēri. E-platforma: https://playandlearn-erasmus.com/login/  Bezmaksas reģistrācija un piekļuve metodiskajiem materiāliem par spēļu un rotaļu ietekmi …

Play & Learn Read More »

iCom

Valodas apguve caur ikdienā lietotām  frāzēm un izteicieniem.   ENG, LV, DE, FR, RUS, ESP, EL, IT -Resursu krātuve pedagogiem un  pašmācībai dažādiem līmeņiem   -Mobilā aplikācija (tikai Android ierīcem) https://icom-erasmus.site/ Atvērtais izglītības resurss  Resources – (icom-erasmus.site)  projekta ietvaros apkopoto tiešsaistes materiālu krātuve (6 valodas, valodu līmeņi, valodas lietojuma funkcijas)   Mobilā aplikācija ar video …

iCom Read More »

ECT Skills

Šī projekta mērķis ir veicināt “labās prakses apmaiņu” un izstrādāt Bootcamp programmu studentiem, kuras laikā varēs apgūt uzņēmējdarbību un kritiskās domāšanas prasmes kopā ar angļu valodas apguvi. Ziņu lapa latviski (LV) Ziņu lapa #1 angliski (ENG) Ziņu lapa #2 angliski (ENG) Ziņu lapa #3 angliski (ENG) 

TGSC

Otrās valodas apguvēji bieži apgūst zināšanas par gramatikas likumiem, kurus var izmantot, lai izpildītu vienkāršus vingrinājumus, nespējot izmantot šīs zināšanas, lai tekoši un spontāni sazinātos ārpus klases.   Šī projekta mērķis ir iepazīstināt svešvalodu skolotājus ar mācību procedūrām, kas var palīdzēt izglītojamajiem iegūt gramatikas zināšanas spontānai saziņai.   Gramatikas mācīšana spontānai komunikācijai (TGSC) var tikt …

TGSC Read More »

Chic in Action

Chic – in action! Culture and heritage in Communication. Šiks darbībā! Kultūra un kultūras mantojums komunikācijā. Erasmus + projekts, kura mērķis ir pilnveidot valodas lietotāja komunikācijas prasmes un starpkultūru zināšanas svešvalodu apguvē, iesaistot mācību procesā kultūras mantojumu. Projekta Facebook lapa: https://www.facebook.com/chiclearningonline