Atpazīsti valodu līmeņus

A1 līmenis (Beginner).

Iesācēju līmenis

Valodu līmeņi. A1.Saprot īsus un vienkāršus tekstus un runu, prot pastāstīt un pavaicāt vienkāršu perosnīgo informāciju un veidot īsu sarunu, ja saruna notiek lēnām.

A2 līmenis (Elementary).

Pamata līmenis

Valodu līmeņi. A2.Vienkāršā valodā spēj aprakstīt un veidot sarunu par vidi ap sevi (dzīvesvieta, hobiji, izglītība, darbs, ģimene, iepirkšanās utml.)

B1 līmenis (Pre-Intermediate).

Zemāks par vidējo līmeni

Valodu līmenis. B1.Spēj veidot sarunu un pastāstīt par sev pazīstamām tēmām, pamatot viedokli, raksturot savas izjūtas, sapņus, vēlmes, izmantojot standartfrāzes.

B2 līmenis (Intermediate).

Vidējais līmenis

Valodu līmenis. B2.Saprot tiešu un abstraktu informāciju. Spēj brīvi risināt situācijas profesionālajā vidē par savu nozari, spontāni atbildēt uz jautājumiem, izteikt viedokli par iespējām.

C1 līmenis (Upper Intermediate).

Augstāks par vidējo līmeni

Valodu līmeņi. C1.

Ļoti labi saprot sarežģītus tekstus, zemtekstus, specifiskas tēmas. Brīvi pārvalda valodas lietojumu, izmanto dažādas teikuma uzbūves, saikļus. Izprot etiķeti.

C2 līmenis. (Advanced).

Eksperta līmenis

Valodu līmeņi. C2.

Brīvi pārvalda valodu, spēj spontāni veidot sarunu par dažādām specifiskām tēmām, variēt ar valodas konstrukcijām un operēt ar iegūto informāciju atbilstoši situācijai. Izprot tēlainās izteiksmes līdzekļu lietojumu (idiomas, izteicieni).