Ir apstiprināts vēl viens starptautisks Erasmus+ projekts “ECTskills – Implementing Entrepreneurship and Critical thinking skills in combination with English Language learning”.

Projekta īstenošanas periods: 1.12.2020.-28.02.2022.

Partneri no Latvijas, Bulgārijas, Austrijas, Itālijas un Lielbritānijas īsteno projektu, kura mērķis ir izveidot programmu, kas palīdzēs pilnveidot studentu digitālās un kritiskās domāšanas prasmes, vienlaikus apgūstot komunikatīvo angļu valodu.

Projekta informācija un izstrādātie rezultāti atrodami Erasmus+ projektu krātuvē: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-LV01-KA204-077544